WMO-Raad

De WMO-Raad Veghel is een belangrijke partner van de gemeente.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten haar burgers en instellingen moet betrekken bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan.

Het gaat om het bevorderen van de sociale samenhang onder burgers in buurten, wijken en dorpen.

In het bijzonder burgers die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben en de instelling die de ondersteuning bieden.

Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen chronisch zieken, ouderen of gehandicapten in aanmerking komen voor extra hulp en voorzieningen.

Maar hoe weet de gemeente aan welke ondersteuning behoefte bestaat? Daar heeft de WMO-Raad Veghel een taak.

De WMO-Raad Veghel is een onafhankelijke raad die de gemeente adviseert op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Met als doel: deze ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften in Veghel. Dit kunnen wij als WMO-Raad Veghel niet zonder de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties die in onze gemeente actief zijn.

Wat willen wij

De leden van de WMO-Raad Veghel komen regelmatig bij elkaar om advies-vragen over de Wmo-kwesties en onderwerpen, die zij zelf inbrengen, (gevraagd en ongevraagd) te bespreken.

Gaat het om specialistische zaken dan laten wij ons voor het advies op de hoogte brengen door interne / externe deskundigen.

De WMO-Raad Veghel onderhoudt intensief contact met de achterban die zij vertegenwoordigen.

De adviezen die de WMO-Raad Veghel uitbrengt neemt de gemeente mee in het meerjarenbeleidsplan Wmo.

In dit plan staat onder andere beschreven hoe de gemeente de Wmo uitvoert en evalueert met betrekking tot de 9 prestatievelden.

Uw signaal is waardevol

Hebt u ideeën wat de gemeente zou kunnen doen of hebt u opmerkingen
over een Wmo-beslissing van de gemeente?
Dan wil de WMO-Raad Veghel dit graag van u horen. Wij kunnen uw probleem niet voor u oplossen daarvoor moet u bij de gemeente zijn. Maar als wij meer vergelijkbare signalen binnenkrijgen, kunnen wij deze bundelen en de gemeente adviseren om het voortaan anders te doen.
Het is dus belangrijk om uw mening aan de WMO-Raad Veghel te laten horen, zodat in de toekomst wellicht  andere inwoners hiervan kunnen profiteren.

Helpt u ons om de gemeente scherp te houden?